Jsou situace, kdy se rozhodneme někomu něco darovat. Takové situace nejsou standardní jenom v případě, kdy se lidé chtějí vyhnout třeba dědickému řízení. Takové situace mohou být naprosto běžnou součástí našich životů. I proto je dobré myslet na to, aby každý dar byl spojený s odpovídající smluvní dokumentací. K té je jako stvořená darovací smlouva vzor, která může pomoci především laikům v tom, aby mohli jednoduše darovat konkrétní věc tomu, pro koho se samozřejmě rozhodli. Připravený vzor darovací smlouvy může posloužit jak obdarovanému, aby již přišel s konkrétním dokumentem, tak i tomu, kdo chce věc darovat. Zvláště, pokud je pečlivý a chce mít věc v pořádku.

Proč by měla být darovací smlouva vzor použita?

Nabízí se samozřejmě otázka, proč konkrétní smlouvu používat. Situací může být více než dost. Nejčastěji však souvisí hlavně se situací, kdy může použitá darovací smlouva vzor poměrně jasně a objektivně určit, komu daný majetek konkrétně patří a kdo má tedy nárok na to, aby ho využíval. Je tedy dokumentem, na základě kterého lze dokázat, že daná věc patří nám. Stejně tak může být daná dokumentace vhodná i v případě nutnosti zaplacení darovací daně. Na základě smlouvy se totiž dá poměrně dobře a jednoduše ověřit, jakou má daná věc hodnotu, či jakou měla v době, kdy byla darována.

Darovací smlouva vzor je použitelná v mnoha situacích

Je jedno, jaké hodnoty je věc, která má být darována. Stejně tak je jedno, zda se jedná například o movitou, stejně jako o nemovitou věc. Na všechny tyto případy může být darovací smlouva vzor konkrétně použita. Je totiž volně citovatelným dokumentem, ve kterém lze měnit podstatné části, týkajících se osob nebo daného majetku. Části související s paragrafy, právními úpravami a právy a povinnostmi zase přinášejí jistotu, že odpovídají našim zákonům, stejně jako že mohou v případě potřeby ochránit jak obdarovaného, tak i toho, kdo věc daruje.