Kupovat nebo prodávat dnes může každý z nás řadu věcí. Zde platí, že řadu kupních smluv můžeme uzavírat ústně. Jedná se většinou o drobnosti za malé částky. Pokud kupujeme majetek větší a hodnotnější, je třeba, aby byla sepsána kupní smlouva. Tedy dokument, který bude primárně sloužit k tomu, aby byl daný smluvní vztah zaznamenán, stejně jako aby byly zaznamenány informace o prodávané věci. Proto jsou kupní smlouvy tak důležité. Zároveň dokážou také jasně definovat práva a povinnosti obou smluvních stran, což vede k tomu, že daná transakce bude férové, a oboustranně výhodné a objektivní.

Kupní smlouva může být využita kupujícím i prodejcem

Je jedno, která smluvní strana konkrétně trvá na existenci smlouvy. Dnes platí, že správná kupní smlouva je sepsána neutrálně. Kupujícího může hájit tím, že má v případě potřeby možnost od smlouvy odstoupit, pokud by se projevila vada, která na výrobku je, ale byla zatajena. Kupující zase má možnost smlouvu využít k tomu, aby produkt perfektně popsal, včetně jeho charakteristiky i vad. Předejde tím v budoucnu neoprávněným výpovědím smlouvy, právě z důvodu charakteristiky produktu. Zároveň ale kupní smlouva upravuje i celou řadu vztahů, jasně definuje kupní cenu, či potvrzuje, kdy konkrétně k transakci došlo a kdo se tak stává novým majitelem daného majetku.

Kdy může být kupní smlouva využita? Kdykoliv

Výhodou, jakou samozřejmě univerzální kupní smlouva má, je její všestrannost. Konkrétně totiž platí, že není problémem ji využít v rámci koupě nebo prodeje jakéhokoliv majetku. U toho nemovitého se používá v souvislosti s domy a byty, stejně jako v souvislosti s pozemky. U movitého majetku to může být cokoliv, od elektroniky, až například po automobil. Vždy je však třeba, aby měla kupní smlouva zákonné náležitosti, jinak se může stát listinou, která je zcela neplatná.