Automobil dnes využívá téměř každý z nás. Možností, jak si ho můžeme pořídit, je hned několik. Je možné si ho koupit nový, stejně jako v autobazaru. Oblíbené jsou ale také situace, kdy je automobil zakoupen od další soukromé osoby. V takovém případě je nedílnou součástí celé transakce kupní smlouva na auto. Tedy dokument, který je vytvořen ve dvou vyhotoveních a který se primárně stává potvrzením o tom, že daná transakce proběhla a že daná transakce byla spojena právě s nákupem, stejně jako s prodejem konkrétního vozu. Navíc je dnes kupní smlouva na auto i nezbytností v případě, kdy chceme automobil přihlašovat.

Co by měla kupní smlouva na auto obsahovat?

Pamatujte, že každá kupní smlouva, a tuto konkrétní samozřejmě nevyjímaje, by měla mít hned několik konkrétních náležitostí. Konkrétně by měla kupní smlouva na auto obsahovat co nejdetailnější charakteristiku daného vozu. Od jeho továrního označení a parametrů, až po jeho případné vady, nebo aktuální technický stav. Jedině tak bude kupující přesně vědět, co získává a prodávající bude chráněný před případnými zpětnými nároky na získání peněz. Dále to jsou také různé náležitosti spojené s právy a povinnostmi obou smluvních stran, které jsou také nedílnou součástí správně sepsané smluvní dokumentace.

Proč by měla být kupní smlouva na auto sepsána?

Jelikož se tímto potvrdí celá transakce. A to i s ohledem na to, kdy k ní došlo a jaká byla kupní cena. Zároveň je kupní smlouva na auto následným potvrzením, které je spojeno s tím, kdo je novým majitelem daného vozu. I to může být v mnoha situacích důležité – třeba s ohledem na registr vozidel, nebo platbu příslušné pojistky. Platí, že kupní smlouva může být i jednoduchá, ale mnohem lepší cestou je, pokud je využit odborně sepsaný vzor kupní smlouvy na auto, který má všechny právní náležitosti, které samozřejmě má mít.