Nákup a prodej. Činnost, která je v souvislosti s naší osobou jednou z nejčastějších, která existuje. Zatímco běžné nákupy věcí denní potřeby lze realizovat jednoduše, u dražších věcí už je dobré myslet na smluvní dokumentaci. K tomu poslouží kupní smlouva vzor. Fakticky i právně precizně zpracovaný dokument, který tak potvrdí smluvní vztah založený na tom, kdy jedna strana něco prodává a druhá kupuje. A to jak v situacích, kdy je daná věc nová, tak samozřejmě také v situacích, kdy se jedná o konkrétní věc již použitou. Jedině díky dané smlouvě mohou být obě smluvní strany ochráněné.

Kupní smlouva vzor se hodí prodávajícím

Jste aktuálně v roli toho, kdo konkrétní věc prodává? Potom by měla být kupní smlouva vzor a její vyplnění a sepsání nedílným aktem celého procesu prodeje věci. Proč? Jelikož díky tomu získáte do rukou dokument podepsaný od kupujícího, ve kterém jasně potvrzuje, že se s danou věcí seznámil, zná její stav, stejně jako že byl upozorněn na případná negativa, stejně jako vlastnosti. Díky tomu jste v rámci následných situací chráněni před tím, kdy chce kupující vrátit peníze proto, že věc neodpovídá jeho požadavkům. Vy jste na takové situace připraveni, jelikož vzor kupní smlouvy bude potvrzovat, že se kupující s danou věcí seznámil.

I kupujícímu se hodí kupní smlouva vzor

Obezřetní byste měli být i v případě, kdy konkrétní věc kupujete. I vy si tak můžete daný vzor kupní smlouvy stáhnout a pro vaše potřeby použít. I v tomto případě je kupní smlouva vzor určitý stupeň ochrany vaší osoby. Konkrétně můžete argumentovat tím, že prodávající neuvedl případná negativa nebo poruchy, stejně jako lze argumentovat i tím, že zatajoval skutečný stav věci, kterou prodával. Pokud je její stav skutečně v rozporu se smlouvou, máte právo na vrácení peněz. I k tomu se daný vzor samozřejmě plně hodí.