V našem životě se setkáme s celou řadou situací, kdy uzavřeme smlouvu. Pokud se nám zdá nevýhodná, nebo její plnění neprobíhá dle očekávání, můžeme od ní odstoupit. Tato výhoda je dnes spojena i s nákupy na internetu, kde máme jako spotřebitelé ochrannou čtrnáctidenní lhůtu, v rámci které můžeme danou výpověď podat. K tomu slouží odstoupení od smlouvy, které je jasně charakteristickým dokumentem, pomocí kterého jasně oznámíme náš budoucí záměr. Oznámíme tedy to, že od konkrétní smlouvy chceme skutečně odstoupit. Výhodou v současné době je i to, že například u nákupu na eshopu není třeba uvádět konkrétní důvod.

Ideální je využít univerzální odstoupení od smlouvy

Plánujete-li od jakékoliv smlouvy odstoupit, pamatujte, že vám může pomoci i vzor takového odstoupení od smlouvy. Ten je ideální v mnoha situacích, jelikož umožní jednoduchou úpravu. Vše co má odstoupení obsahovat, nadále zůstává. Vaším úkolem je však jenom to, vepsat konkrétní informace, které se týkají daného smluvního vztahu. Díky tomu tak svůj záměr jasně specifikujete a odstoupení od smlouvy doručíte druhé smluvní straně. Máte tak v rukou nejenom potvrzení toho, že odstoupení skutečně proběhlo. Zároveň máte i jistotu toho, že druhá smluvní strana dostala vaši žádost v písemné, tedy formální podobě, která může být v mnoha případech vyžadována. Jiné metody nemusejí být uznatelné.

Odstoupení od smlouvy lze realizovat ve stovkách situací

Podívejme se také na to, kdy konkrétně vlastně můžete odstoupení od smlouvy zrealizovat. V tomto směru platí, že je celá řada různých situací, na které se vztahuje. Ideální ukázkou toho, kdy se odstoupení od smlouvy může využít, je třeba koupě jakéhokoliv movitého nebo nemovitého majetku. Stejně tak daný dokument využijete třeba i ve chvíli, kdy jste si vzali neuváženou půjčku, kterou chcete zrušit. Využitelné je i na zmíněných online nákupech, nebo u uzavírání jakýchkoliv dalších smluvních vztahů. Chcete-li je zrušit, ideálně ve vaší zákonné lhůtě, je odstoupení od smlouvy nejjednodušší možností, jak to učinit.